۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بیمه زندگی مان

۹ دلیل مهم جهت خرید بیمه زندگی مان

بیمه زندگی مان بیشتر افراد در هنگام صحبت در خصوص بیمه نامه زندگی مان (عمر وپس انداز )آن را ابزاری جهت سود آوری شرکتهای بیمه  عنوان […]
۱۲ آبان ۱۳۹۵
بیمه ازدواج

پوششهای بیمه ازدواج جوانان با اولویت خاص

تامین کمک هزینه حق المشاوره قبل از ازدواج تامین کمک هزینه برگزاری مراسم عقد وعروسی تامین کمک هزینه کنسلینگ مراسم  عقد و عروسی به علت حوادث […]
۶ آبان ۱۳۹۵
بیمه زندگی مان

مقایسه جامع بین بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی

در تمام کشورها بیمه جز جدانشدنی از زندگی هر شخصی است به عقیده خودم این روزها کسی در زندگی موفق تر است که دارای یک حساب […]
۶ آبان ۱۳۹۵
بیمه زندگی مان

اگر قصد خرید بیمه عمر وپس انداز دارید بخوانید

شرکت های بیمه، بیمه های عمر را در قالب های مختلف عرضه می کنند. برخی مواقع مشاهده شده که خریدار توجه کافی به بندهای قرارداد نداشته […]