۹ آبان ۱۳۹۵
بیمه درمان

علل زیان سنگین شرکت ها در بیمه نامه درمان تکمیلی

بررسی وضعیت شرکت هایی که دچار زیان های سنگین از ناحیه بیمه درمان شدند ، نشان میدهد ارزیابی صحیح و مدیریت منطقی نسبت به این پرتفوی […]
۷ آبان ۱۳۹۵
درمان تکمیلی

شرایط بیمه نامه درمان تکمیلی

شرايط سني بيمه شدگان 1- فرزندان ذكور مجرد حداكثر تا سن 18سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل با ارائه گواهي تحصيلي تمام وقت حداكثر […]