۶ آبان ۱۳۹۵
حمل ونقل کالا

مـــعــــرفــــی بــیـــمـــه بـــــاربـــــــری

بیمه حمل و نقل کالا – باربری محققین‌ معتقدند قدیمی‌ ترین‌ نوع‌ بیمه‌ که‌ تا حدی‌ با قواعد بیمه‌ امروزی‌ مشابهت‌ داشته‌ بیـمه‌ حمل‌ و نقل‌ […]
۶ آبان ۱۳۹۵
بیمه حمل ونقل کالا

نقش پررنگ بيمه هاي باربري در توليد

درسته كه ما بار مي بريم، اما بيش تر از همه باربرها سواد داريم و از بيمه و اين جور چيزا سر در مي‌آوريم …. ما […]